NASZA KADRA

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy

dr hab.n.med. Szymon Skoczyński, prof. SUM

 

Pozostali nauczyciele akademiccy

prof. dr hab.n.med. Dariusz Jastrzębski

dr n.med. Sabina Kostorz-Nosal

dr n.med. Magdalena Latos

dr n.med. Patrycja Rzepka-Wrona

dr n.med. Izabela Zielińska-Leś

dr n.med. Michał Zieliński

lek. Piotr Kubicki

Dane kontaktowe

Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Ks. Koziołka 1

41-803 Zabrze

tel. 32 37 32 235

e-mail: ftpulmza@sum.edu.pl